Home Igemagyarázatok

Igemagyarázatok

28 máj

Megkapjátok a Szentlélek ajándékát

„…megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,38) Az autóban várakoztam. Egy kolduló férfira lettem figyelmes. Nem messze előttem ült egy tólószékben a járdán. Néhány perc telt el, amikor valaki megállt előtte, kinyitotta a pénztálcáját és átnyújtott neki egy 1 lejest. Perceken belül sokan mások is megálltak, hogy valamit adjanak: volt aki pénzt, volt aki egy sós […]

Read more
21 máj

Maradj meg a hitben!

„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.” (2Tim 3,14-15) Isten ebben az igében személyesen szólít meg. Ma különösen a konfirmandusokat, akiknek most az élet hajnalán úgy akarja megfogni a kezüket, hogy […]

Read more
18 máj

Mennybemenetel

„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.” (Mk 16,19) A keresztáldozat bemutatása és a tanítványok szolgálatra való megbízása után Jézus felviteték a mennybe. Más bibliai elbeszélésekből úgy tudjuk, hogy Jézus tanítványai szeme láttára vitetett fel a mennybe. Ebben a kifejezésben Isten tette jut kifejezésre. Itt is […]

Read more
14 máj

Isten nem feledkezik meg a nincstelenekről

„Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem! Ne feledkezz meg a nincstelenekről!”  (Zsoltárok 10,12) Szegények mindenhol vannak, de a nagy városok hajléktalanjait látva ez a jelenség még inkább szembetűnő. Minél nagyobb egy város annál nagyobb a nagyobb a gazdasági eltérés a különböző társadalmi rétegek között. Ma egy igazán különleges igeszakaszra összpontosítunk, amely a nincstelenekre fókuszál. […]

Read more
07 máj

Ima békéért

„Ne engedd, Uram, hogy erőszakoskodjanak az emberek! Álljanak eléd ítéletre a népek!” (Zsoltárok 9,20-21) Hétvégén egy ünnepségen voltam, ahol szóba került az Ukrajnában dúló háború. Valaki megemlítette, hogy sok olyan ártatlan ember esik áldozatul, aki egyáltalán nem érzi magáénak ezt a harcot. Mások elmenekültek, mert ők sem érzik a magukénak ezt a kegyetlen életkioltást. Lehet-e […]

Read more