Home Igemagyarázatok

Igemagyarázatok

24 okt

Kegyelem

„Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az ÚR a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam: Nem emelek kezet az én uramra.” (1Sám 24,11) A tegnap az 1956-as forradalom hőseire emlékeztünk, akik a kommunista elnyomás miatt estek áldozatul. Ez a forradalom a szabadságért és a függetlenségért folytatott […]

Read more
17 okt

Isten oltalmában

„Elment azért onnan Dávid, és az Adullám-barlangba menekült.” (1Sám 22,1) Amikor Ádám és Éva az Úr ellen bűnt követtek el, elrejtőztek az Édenkert fái között. Van, amikor valaki szégyenében rejtőzik el, és van amikor valaki a rá leselkedő veszély miatt keres valahol biztonságot. Dávid Adullámba menekült, Betlehemtől kb. 20 km-re. Az üregekben, barlangokban bővelkedő sziklafészek, […]

Read more
10 okt

Az igaz barátság

„És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját meg a kardját, az íját és az övét is.” (1Sám 18,3-4) Dávid és Jonatán barátságáról olvasunk a bibliai igéből. Egy őszinte barátság az övék. Szeretetük kölcsönös volt. Kétségtelen, ebben a barátságban Jónátán vállalta a […]

Read more
03 okt

Dávid és Góliát

„Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.” (1Sám 17,45) Az egyik embert a neve miatt csúfolják, a másikat mert fogszabályzót visel, szemüveges, túlsúlyos, túl kicsi vagy épp túl magas. Főleg a gyermekek körében tapasztaljuk azt, […]

Read more
26 Sze

Az elveszett megkeresése

„Egyszer elvesztek Kísnek, Saul apjának a szamarai. Kís ezt mondta a fiának, Saulnak: Végy magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat!” (1Sám 9,3) A legtöbb embernek úgy indul az élete, hogy megvan mindene. Kisgyermekként ott voltak mellettünk a szüleink, vigyáztak ránk, szerettek minket. Lehet sokszor panaszkodtunk, de egzisztenciálisan is megvolt mindenünk, […]

Read more
Copy link
Powered by Social Snap