Home Igemagyarázatok

Igemagyarázatok

18 Sze

Meghallgatott ima

„Meghallgattam imádságodat…” (2Krón 7,11) Salamon elkészült az Úr templomával, a királyi palotával és mindazzal, aminek az elkészítését elhatározta. Miután mindezzel végzett, megjelent Isten éjjel és azt mondta neki: „Meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául”. Salamon imádságát meghallgatta az Úr. Bizonyára neked is sok imádságodat meghallgatta már Isten és teljesítette kéréseidet. […]

Read more
11 Sze

Salamon templomot épít

„Lakóházat építettem neked, maradandót, örök lakóhelyül.” (2Krón 6,2) Salamon templomot épített az Úrnak. A király olyan házat épített Istennek, ahol a szentek szentjében dicsősége a népe között megnyugodhat. Sok előzménye volt ennek a templomépítésnek. Már Dávid király fel szerette volna építeni. Isten neki nem engedte meg, de ígértet tett arra, hogy fia felépítheti. Miután az […]

Read more
04 Sze

Bölcsesség és értelem

„Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni.” (2Krón 1,10) Salamon a régi rézoltáron az Úrnak mutat be áldozatot. Az emberi hódolatra éjszakai epifániában felel az Úr, és kérdésével próbára teszi a királyt: „Kérj, mit adjak neked?”. Salamon Isten előtt vallja meg hitét. Apja az Úr kegyelméből lett királlyá, […]

Read more
28 aug

Mindennapi kenyerünk

„A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből.” (Józsué 5,12) A Szentírás nem tudósít pontosan arról, hogy Izráel népe hogyan jutott a föld terméséhez. Feltételezhetően a nép természetesnek tekintette, hogyha Isten nekik adta a földet, akkor annak a termése is az övék lett. A negyvenezer harcossal érkező választott nép elől […]

Read more
21 aug

Imádság

„Áldd meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökre színed előtt legyen! Mert ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz!” (1Krón 17,27) Dávid imádkozik, hálaadással veszi tudomásul az Úr kijelentését. A templomépítés földi tervén túl meglátja az Isten tervét s azt, hogy a neki adott isteni ígéretek egyszersmind a nép üdvére szolgáló ígéretek. Imádsága végén az […]

Read more