Home Igemagyarázatok

Igemagyarázatok

24 Júl

Tedd, amit Isten kér!

„Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer: így tégy hat napon át! Hét pap vigyen hét kosszarvból készült kürtöt a láda előtt!” (Józsué 6,2-4) Hogyan indulunk el céljaink megvalósítása felé? Mindig újabb és újabb terveink vannak, amiket szeretnénk kivitelezni. Ezekhez hozzáfoghatunk úgy […]

Read more
18 Júl

Vetés és aratás

„Miután pedig ettek a föld terméséből, megszűnt a manna és Izrael fiai nem éltek többé ezzel az eledellel, hanem Kánaán földjének azévi terméséből ettek.” (Józsué 5,12) Kánaán földjére érve megszűnt a manna a választott nép számára. A bibliai leírás természetesnek tekinti, hogyha Isten nekik adta a földet, annak termése is az övék lett. Ez pedig […]

Read more
11 Júl

Isten beteljesíti ígéreteit

„Az első hónap tizedikén jött ki a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán.” (Józsué 4,19) Az egyiptomi szolgaságból Mózes vezette ki Izráel népét. Negyven évi vándorlás után érkeztek meg az ígéret földjének, Kánaánnak határához. Oda azonban Mózes utóda, Józsué vezette be a választott népet. A tejjel és mézzel folyó gazdag országba […]

Read more
04 Júl

Tízparancsolat: tizedik parancsolat

„Ne kívánd felebarátod feleségét, ne kívánd felebarátod házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a felebarátodé!” (5Móz 5,21) Azt gondolom a tizedik parancsolatot ma sok szülő kiegészítené azzal, hogy ne kívánd a te osztálytársad mobiltelefonját vagy Xbox-ját. És így már nem kellene annyit magyarázkodni amiatt, hogy mindennek rendelt […]

Read more
27 jún

Tízparancsolat: kilencedik parancsolat

„Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” (5Móz 5,20) Bizonyára mindenki előtt ismert az a történet, amikor Jézust a nagytanács elé vitték. A főpapok nagytanács tagjaival együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák; de nem találtak. Bár sokan tanúskodtak ellene, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és hamis vallomást tettek. Jézust elítélték és keresztre […]

Read more
Copy link
Powered by Social Snap