Home Igemagyarázatok

Igemagyarázatok

26 máj

Mennybemenetel

„És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.” (Jel 22,7) Jézus mennybemenetelekor megígéri a tanítványoknak, hogy hamar visszatér hozzájuk. A Jelenések könyvében újra arról olvasunk, hogy Jézus eljövetele közel van. Ha az aktuális állapotokra tekintünk: a járványra, a népvándorlási hullámra,  a szekularizációra, a templomok bezárására, sokan érezhetik úgy, hogy lassan elérkeznek a […]

Read more
22 máj

Ezékiás gyógyulása

„Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz!” (2Kir 20,3) A hét során mesélte el az egyik lelkész, hogy Kolozsvárra vitte el orvoshoz az egyik gyülekezeti tagját. Ezzel igyekezett segíteni a várost nem ismerő hívén. Bizonyára nagyon megnyugtató lehetett a beteg számára, […]

Read more
15 máj

Éhínség Samáriában

„Nagy éhínség támadt Samáriában…” (2Kir 6,25) Eddig csak egy-két guberáló embert láttam a városi kukák körül, az utóbbi időben azonban nem lehet úgy elmenni mellettük, hogy valaki a szemét között ne turkálna és keresne valami használhatót. Nemcsak romák, magyarok is vannak közöttük. Az egyre csak emelkedő áraknak máris tapasztalható a következménye. Samáriában is nagy éhínség […]

Read more
08 máj

Naámán gyógyulása

„Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!” (2Kir 5,10) Naámán arám fővezér bélpoklosságban szenvedett. Mivel az országában senki sem tudta meggyógyítani, feleségének izraeli származású szolgája figyelmébe ajánlja Elizeus prófétát. A próféta a gyógyítás során valószínűleg háttérben kíván maradni, hogy Naamán a gyógyulást ne tőle, hanem Istentől várja és fogadja el. […]

Read more
01 máj

Becsüld és szeresd az ÉDESANYÁD!

„Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan, mint amikor még Isten vigyázott rám!” (Jób 29,2) Ma Anyák napja van, az igéből pedig egy szülő szavait olvashattuk. Jób szavai csendülnek fel, aki visszamereng a múltba. Életének egy olyan szakaszára emlékezik, amikor minden felhőtlen volt. Szeretné, ha az Úr vigyázna rá. Emlékszik arra, amikor Isten mécsese ragyogott felette […]

Read more
Copy link
Powered by Social Snap