Home Tevékenység

Tevékenység

A Nagykárolyi Református Egyházmegye 34 gyülekezetéből a lelkészi beszámolók alapján a 2018-as évben 18 gyülekezetben működött nőszövetség 245 tagot számlálva. Ezek a gyülekezetek a következőek: Ákos, Bogdánd, Börvely, Dobra, Érkőrös, Érszakácsi, Gencs, Hadad, Hadadnádasd, Iriny, Kismajtény, Lele, Magyarcsaholy, Nagykároly-Belváros, Nagykároly-Kertváros, Szaniszló, Szilágypér, Tasnád.

A nőszövetségek tevékenysége minden gyülekezetben szorosan kötődik a gyülekezeti munkához. Az asszonyok mindig ott segítenek, ahol szükség van rájuk: szőnek, varrnak, közmunkáznak, énekkarban énekelnek, vakációs bibliahéten segítenek, beteget látogatnak, diakóniai munkában-, bibliaórákon-, szeretethíd rendezvénysorozaton-, ökumenikus női imanapon, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokon-, egyházkerületi konferencián-, valamint teadélutánokon vesznek részt. Házastársak vasárnapjának-, idősek vasárnapjának megszervezésében-, gyülekezeti rendezvényeken-, missziói munkában segítenek. A templomkertet gondozzák, csigatésztát készítenek, melynek eladásából befolyó összeggel gyülekezeteinket gyarapítják.

Olyan tevékenységei is vannak a nőszövetségeknek, amelyek talán megszokottak, mint az, hogy templomba járnak. Szükség van a szeretetszolgálatban a cselekvő, női kezekre, együttérző női szívekre, a kreatív tevékenységek munkásaira, hogy legyenek, akik megterítsék az asztalt a vendégeknek, szeretetcsomagokat készítsenek a rászorulók számára, hogy a betegeket ne csak a lelkipásztorok és presbiterek látogassák. Kezük alól származó munkák béréből templomok (építését) rendbetartását, szépítését támogatják. A nők azt is tudják, hogy a gyermekekre fiatalokra oda kell figyelni, és gondoskodni kell róluk, még idejében (vallásórások támogatása,Vakációs Bibliahét, KRISZ).      

Tőtős Beáta