CSENDES PERCEK
05feb

  Megbocsátó szeretet

  „Nem örültem gyűlölőm vesztének, nem ujjongtam, ha baj érte, nem szoktam számmal vétkezni, átkot kérve valakire.” (Jób 31,29-30) Mióta bűn van a világban, azóta irigység, gyűlölet és rossz indulat költözött az emberek

  Tovább olvasom
  29jan

   Aranyba vetett reménység

   „Ha reménységemet aranyba vetettem…” (Jób 31,24) Ki ne feltételezné azt, hogy a pénzzel, gazdagsággal mindent el lehet érni? Aki azonban csupán azokban bízik, az figyelmen kívül hagyja Isten gondviselő kegyelmét és pórul jár.

   Tovább olvasom
   NAPI IGE
   A NAP IGÉJE

   “Zúgnak a folyamok, URam, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az ÚR a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó, URam, időtlen időkig!” (Zsoltárok 93,3-5)
   A HÉT TÖRTÉNETE

   A kőfaragó

   “Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével. Egy szép napon, amikor mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett a nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél előkelőbb látogatók.

   – Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő! – gondolta a kőfaragó. Elfogta az irigység, és azt kívánta, bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem kellene szegény kőfaragó módjára tengetnie az életét.

   Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb pompa vette körül, mint amit valaha álmodni mert volna. Irigyelte és gyűlölte is mindenki, aki nála szegényebb volt.

   Egyszer csak pompás gyaloghintót vittek el háza előtt, a gyaloghintóban magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő katonák. A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt a menet előtt.

   – Milyen hatalmas ez a hivatalnok – gondolta. Bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!

   Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett gyaloghintón cipelték, a nép reszketett tőle, gyűlölte és földig hajolt előtte, amerre csak járt.

   A nyári nap forrón tűzött, és a hivatalnok iszonyúan kényelmetlennek érezte a fülledt gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a hivatalnok létezéséről.

   – Milyen hatalmas a nap! – gondolta. Bárcsak nap lehetnék!

   Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és a földművesek átkot szórtak rá. Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és odafurakodott a nap és földműves közé, így a nap sokat veszített erejéből.

   – Milyen hatalmas az a viharfelhő! – gondolta. Bárcsak viharfelhő lehetnék!

   Ezután hatalmas felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat, mindenki kétségbeesésére. Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja. A szél volt az.

   – Milyen hatalmas a szél – gondolta. Bárcsak szél lehetnék!

   Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a háztetőkről, kicsavarta tövestől a fákat, mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített.

   Hanem egyszerre csak nekirohant valaminek, amit bárhogyan igyekezett is elfújni, csak állt rendületlenül. Hatalmas szikla volt az.

   – Milyen hatalmas ez a szikla! – gondolta. Bárcsak szikla lehetnék!

   – Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon. Ahogy ott állt, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érezte, hogy farigcsálják az oldalát.

   – Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? – kérdi. Letekintett, és mélyen maga alatt meglátott egy kőfaragót…” (Ismeretlen szerző)

   A HÉT VERSE

   Varga János: Valahol ki van jelölve helyed…

   Azért van síró, hogy vigasztald,
   az éhező, hogy teríts neki asztalt.
   Azért van seb, hogy bekösse kezed,
   vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
   Azért van annyi árva, üldözött,
   hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
   Azért roskadnak mások lábai,
   hogy terhüket te segíts hordani.
   Az irgalmat kínok fakasztják.
   Mélység felett van csak magasság.
   Hogyha más gyötrődik, szenved – azért van,
   hogy te befogadd szívedbe boldogan.
   Megmutattad néha legalább,
   hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
   Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
   ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

   Mi vagy?
   Vigasznak, írnak szántak,
   menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
   Valahol rég… siess… keresd,
   Ki van jelölve a helyed.

   Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
   másként céltalan lesz az életed,
   s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
   mag leszel, mely kőre esett.
   Elkallódott levél leszel,
   mely a címzetthez nem jut el.
   Gyógyszer, mely kárba veszett,
   mit sohasem kap meg a beteg.
   Rúd leszel, de zászlótalan,
   kalász leszel, de magtalan.
   Cserép, melyben nem virít virág,
   s nem veszi hasznát
   sem az ég, sem a világ.   LEGFRISSEBB HÍREINK
   Házasság

   Házasság vasárnapját tartanak február 12-én a Nagykároly-kertvárosi Református

   Tovább olvasom

   Nyílt nap a

   A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet elindította saját intézménynépszerűsítő

   Tovább olvasom

   Imahét

   Tasnádon 2023. február 5-12. között ökumenikus imahetet tartanak a következő lelkipásztorok

   Tovább olvasom

   Imahét

   Hadadon 2023. február 5-12. között szervezik meg az egyetemes imahetet. Kezdő és záró

   Tovább olvasom

   Imahét

   A Piskolti Református Egyházközségben január 30. és február 05. között tartják az

   Tovább olvasom

   Három

   Egy évtizede szolgál dr. Geréb Miklós lelkész Irinyben, ezalatt a szolgálati köre is

   Tovább olvasom

   A Harangszó

   Hogyan jutottunk oda, hogy nemcsak minden fiús anyuka rémálma a hadsereg, hanem minden fiú és

   Tovább olvasom

   Imanapokat

   Vasárnap délelőtt ért véget a kertvárosi gyülekezet imanap sorozata, melynek során a

   Tovább olvasom

   Egyedülálló

   A nagykárolyi új református templomba olyan egyedülálló orgonát készítenek, amelyre eddig

   Tovább olvasom

   Kölcsey

   Napfényes idő és szatmári vendégszeretet fogadta mindazokat, akik elzarándokoltak

   Tovább olvasom

   Nem ázik többé a

   Nem ázik többé a Szeben megyei Pókafalva református temploma, miután a magyar állam által

   Tovább olvasom

   Csökkent a

   A romániai népszámlálás múlt év végén közzétett részeredményei alapján az ottani

   Tovább olvasom

   További hírek


   KÉPES IGE

   TEMPLOMAINK