CSENDES PERCEK
24Júl

  Tedd, amit Isten kér!

  „Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer: így tégy hat napon át! Hét pap vigyen hét kosszarvból készült kürtöt a láda előtt!”

  Tovább olvasom
  18Júl

   Vetés és aratás

   „Miután pedig ettek a föld terméséből, megszűnt a manna és Izrael fiai nem éltek többé ezzel az eledellel, hanem Kánaán földjének azévi terméséből ettek.” (Józsué 5,12) Kánaán földjére érve megszűnt a manna a

   Tovább olvasom
   11Júl

    Isten beteljesíti ígéreteit

    „Az első hónap tizedikén jött ki a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán.” (Józsué 4,19) Az egyiptomi szolgaságból Mózes vezette ki Izráel népét. Negyven évi vándorlás után érkeztek meg az

    Tovább olvasom
    NAPI IGE
    A NAP IGÉJE
     
    “Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy feltárjam mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében; és hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez.” (Ef 3,8-13)
    A HÉT TÖRTÉNETE

    A leg­szebb bib­lia­for­dí­tás

    Négy lel­kész be­szél­ge­tett a kü­lön­fé­le bib­lia­for­dí­tás­ok­ról. Volt, aki a ré­gi bib­lia­for­dí­tást di­csér­te, mert an­nak sza­vai már a szí­vé­hez nőt­tek. A má­sik a leg­újabb for­dí­tást sze­ret­te, mert an­nak nyel­ve­ze­te mo­dern és ért­he­tő. A har­ma­dik azt a for­dí­tást ked­vel­te, ame­lyik a leg­hû­sé­ge­seb­ben ad­ja vis­­sza az ere­de­ti gö­rög és hé­ber szö­ve­get. A ne­gye­dik hall­ga­tott.
       – Hát te me­lyi­ket sze­re­ted leg­job­ban? – kér­dez­ték tõ­le.
      – Az édes­anyám for­dí­tá­sát. Ő mind­járt le­for­dí­tot­ta a Bib­li­át az élet­re, és ez volt a leg­meg­győ­zőbb for­dí­tás.

    A HÉT VERSE

    Sí­k Sándor: Isten lánca

    Nem, nem engedlek, fogom a kezed:
    Az Isten lánca vagyok én neked.

    Kötlek, magadhoz, élő kötelekkel,
    Komoly, virrasztó, nehéz szeretettel.

    A ködlő múltat, akarom, feledd,
    S állj meg hajnalló mélyeid felett.

    És nézz magadba boldog félelemmel:
    Isten szemével és az én szememmel.

    És tépd el mind a félig-fátylakat.
    Akarom: láss és megszeresd magad.

    Hogy lásd magad: ifjúnak és igaznak,
    Erősségnek és mosolygó vigasznak.

    Lásd, hogy világol a boldog titok:
    A zengő porta, mit Isten nyitott.

    Akarom: keljen új életre benned
    Alvó dala az építő igennek.

    És mosolyogd rám, édes jó barát,
    Az erős Isten élő mosolyát.    LEGUTÓBBI HÍREINK
    Fehéregyházán

    Gyülekezeti kiránduláson vettek részt az érszakácsiak július 23-án. Útjuk során

    Tovább olvasom

    VAKÁCIÓS

    Szeretettel és lázas készülődéssel várnak minden gyereket a piskolti vakációs

    Tovább olvasom

    Helyére került a

    Tegnap felkerült az épülőfélben levő nagykárolyi református esperesi hivatal tornyára a

    Tovább olvasom

    Munkálatok a

    Az idei esztendőben felújítási munkálatok kezdődtek a börvelyi református templomban. Az

    Tovább olvasom

    Kicserélték a

    Új búzakoszorút készítettek a szorgoskezű asszonyok Bogdándon. Minden nyáron összegyűlnek

    Tovább olvasom

    Könyvbemutatót

    Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik című könyvét mutatták be vasárnap este a tasnádi

    Tovább olvasom

    Célba értek az

    Az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás résztvevői és Szivárvány Alapítvány

    Tovább olvasom

    VAKÁCIÓS

    Érkőrösön július 19-23. között tartják meg a vakációs bibliahetet, amelyre szeretettel

    Tovább olvasom

    GYERMEKBIBLIAHÉT

    Nagykároly-Kertvárosban augusztus 2-6. között tartják meg a vakációs bibliahetet, amelyre

    Tovább olvasom

    12 napos terápiát

    A Bonus Pastor Alapítvány 12 napos terápiás programot szervez 2021. augusztus 30. és

    Tovább olvasom

    Véget ért a

    Kaplonyban július 12-16. között tartották meg a vakációs bibliahetet. A foglalkozásokon

    Tovább olvasom

    Idén is

     Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szorgalmazására a három évtizedes

    Tovább olvasom

    További hírek


    JÚLIUS

    TEMPLOMAINK

    Copy link
    Powered by Social Snap