CSENDES PERCEK
04ápr

  Krisztus feltámadt!

  „És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt!

  Tovább olvasom
  02ápr

   Nagypéntek

   „Pilátus ezt mondta nekik: A ti királyotokat feszítsem meg? A főpapok így válaszoltak: Nem királyunk van, hanem császárunk! Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék.” (Jn 19,15-16) A zsidó főpapok és farizeusok Jézust

   Tovább olvasom
   28márc

    Virágvasárnap

    „Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felsőruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat; az előtte haladók és az őt követők pedig ezt

    Tovább olvasom
    NAPI IGE
    A NAP IGÉJE
     
    “Az étel pedig nem visz minket Istenhez közelebb; ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki látja, hogy te, akinek ismereted van, a bálványtemplom asztalánál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálványáldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam.” (1Kor 8,8-13)

    A HÉT TÖRTÉNETE

    Boldogmondások margójára

     

    Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják hogyan éljenek.

    Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz.

    Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömteli lesz az életük.

    Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igazuk, mert békesség lesz körülöttük.

    Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége a szórakozásuknak.

    Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet, a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

    Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, mert nem csak néznek, hanem látnak is.

    Boldogok, aki lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

    Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és indulnak útjukra.

    Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak.

    Boldogok, akik figyelnek mások hívására, anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

    Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

    Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

    Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, még akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

    Boldogok, akik gondolkodnak mielőtt cselekednének és imádkoznak is mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.

    Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

    Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert élhetőbb lesz az életük.

    (Dr. Gyökössy Endre)

    A HÉT VERSE

    Túrmezei Erzsébet: Húsvét után

     

    HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.

    Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.

    Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.

    Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.

    Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.

    Húsvét előtt… kihamvadott remények.

    Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”

    Bús eltemetkezés az éjszakába.

     

    De húsvét lett! Feltámadott a Mester!

    HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!

    Húsvét után… futni a hírrel frissen!

    Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!

    Húsvét után… új cél és új sietség!

    Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!

    Húsvét után… erő, diadal, élet!

     

    Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,

    Akik még mindig húsvét előtt élnek.

         LEGUTÓBBI HÍREINK
    A Harangszó

    A transzcendenssel (természetfölöttivel) való kapcsolattartás igen élénken foglalkoztatta a

    Tovább olvasom

    Tovább olvasom

    Balog Zoltán:

    A feltámadt Jézus újra és újra azt üzeni, “ne félj, előtted megyek!” –

    Tovább olvasom

    Támogassa adója

    Idén is lehetőség kínálkozik minden romániai adófizető állampolgár számára, hogy adója

    Tovább olvasom

    Filagóriát

    Újabb projekt valósult meg a piskolti református egyházközségben a BGA Alapkezelő Zrt. 

    Tovább olvasom

    Magyar nyelven is

    Magyarországon is megjelent a fiataloknak szóló interaktív Biblia neked, a keresztény

    Tovább olvasom

    Digitális

    A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa arra kéri a

    Tovább olvasom

    Összefogás

    Az M5 televíziócsatorna híradójában beszámolt a mezőteremi reformátusok közösségi

    Tovább olvasom

    Ámde Ő valóban

    „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor. 15,20)

    Tovább olvasom

    Ünnepi

    A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség templomában a következő időpontokban

    Tovább olvasom

    További hírek


    FEBRUÁR

    TEMPLOMAINK

    Copy link
    Powered by Social Snap