CSENDES PERCEK
10okt

  Az igaz barátság

  „És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját meg a kardját, az íját és az övét is.” (1Sám 18,3-4) Dávid és Jonatán

  Tovább olvasom
  03okt

   Dávid és Góliát

   „Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.” (1Sám 17,45) Az egyik embert a neve miatt

   Tovább olvasom
   26Sze

    Az elveszett megkeresése

    „Egyszer elvesztek Kísnek, Saul apjának a szamarai. Kís ezt mondta a fiának, Saulnak: Végy magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat!” (1Sám 9,3) A legtöbb embernek úgy indul az élete, hogy megvan mindene.

    Tovább olvasom
    NAPI IGE
    A NAP IGÉJE
     
    “Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd!” (1Tim 6,1-2)
    A HÉT TÖRTÉNETE

    A pap és a citrom

    Élt egyszer egy pap, aki esküje letétele után elindult világot látni. Hosszú éveken át vándorolt, mígnem elérkezett egy Isten háta mögötti kis faluba. Itt az általa hirdetett vallásban hittek, de templomuk nem volt; a legközelebbi, majd 25 km-re levő kisvárosba jártak templomba.

    A pap gondolt egyet, és az egyház támogatását kérve, a falu férfijainak segítségével saját templomot építtetett. Ettől kezdve minden vasárnap ő celebrálta a misét, adta össze a házasodókat és mondott imát a temetéseken. Sok év telt el így. Egy közönséges mise végeztével, egy kora tavaszi, hűvös vasárnap délelőttön, ahogy kiterelgette a gyülekezetet a templomból és zárta volna be a kaput, a templomkertbe lépett egy ismeretlen férfi. Szakadt ruhájában, koszosan odaállt a pap elé, és azt mondta: – Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot! A pap jó volt, és bár kicsit furcsállta a dolgot. Hátrament a paplakba, elővett egy citromot, félbe vágta, majd kivitte a férfinak és odaadta neki, aki hálásan tekintett vissza rá. Azonban a pap oldalát furdalta a kíváncsiság. Azt kérdezte: – Fiam, miért kell neked ez a fél citrom? A férfin erre jeges rémület lett úrrá, és mielőtt a pap egy szót szólhatott volna, kirobbant a templomkert kapuján, és elszelelt. Egy héttel később, megint csak kifele jövet a templomból a pap megint szembe találta magát a templomkertben a fickóval. Az így szólt: – Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot! A pap meglepődött, mind a férfi újabb felbukkanásán, mind az újabb, furcsa kérésen. Persze azért jó volt, hátra ment a paplakba, és hozta a fél citromot. A férfi kezébe nyomta, de rögtön rá is kérdezett: – Itt van fiam, de kérlek, áruld el, miért kell neked ez a fél citrom? A férfi láthatóan megrémült, és rögtön elfutott, azonban a pap sem volt rest, utána eredt. Csakhogy nem volt igazán jó kondícióban, még sosem futott ennyit és ilyen gyorsan, hát a falu végében kifulladt, és csaknem elájult. Arra gondolt, hogy hátha a jövő héten is eljön a különös alak, és akkor érdemes lenne tudnia tartani vele a lépést. Így hát a következő hetet szorgalmasan futóleckékkel töltötte. Megérte, mert, ahogy gondolta, a következő vasárnap ismét belépett a templomkertbe a furcsa idegen. A pap meg sem várta a kérését, jó volt, és hozta a lakásból a fél citromot. A férfi e szavakkal fogadta: – Köszönöm, pap, hogy jó voltál, és adtál egy fél citromot. – Szóra sem érdemes, fiam, felelte a pap de kérlek, áruld el, miért kell neked . A férfi már futott is kifele, de a pap szorosan a nyomában volt. Sokáig futottak, a pap már kezdett nagyon kifáradni, mire egy széles, sebes folyóhoz értek. Az idegen gondolkodás nélkül a folyóba vetette magát, és átúszta, majd eltűnt futva a túlparton. A pap nem tudta követni, mert nem tudott úszni. Bosszankodva tért haza. A következő hetet azzal töltötte, hogy naponta a 25 km-re levő kisváros uszodájába járt gyakorolni, sőt, ha már ott volt, Arena márkájú úszónadrágot, és Nike futócipőt is vett magának. Izgatottan várta a vasárnapot; most már biztos volt benne, hogy a fura szerzet újra ellátogat hozzá. Vasárnap, ahogy bezárta a templomot, megnyikordult a kertkapu, és belépett a férfi: – Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot! A pap jó volt, hátrament, (felhúzta az úszónadrágot és a futócipőt is), fogta a fél citromot, és kivitte az idegennek: – Itt van, fiam, de áruld már el, kérlek, mire kell ez neked? A fickó megrémült, kirontott a kapun, a pap sebesen utána. Elérték a folyót, a férfi átúszta, a pap utána. A túlparton futott tovább, a pap követte. Egészen egy mély szakadék szélén álló, magas fáig futottak. A fickó macskaügyességgel felmászott, ám a pap nem tudott fára mászni, a földön maradt. Szitkokat szórt mindenre, ahogy baktatott hazafele. A következő héten a falubeliek furcsállva nézték, ahogy a pap minden nap a templom kertjében a fákra mászik, ide-oda ugrál, és egészében véve igen furcsán viselkedik. De a papot nem érdekelte, megszállottan gyakorolt, készült a találkozásra. Vasárnap már a mise előtt felvette reverendája alá az Arena úszónadrágot és a Nike futócipőt. Sőt, jó volt, és még a fél citromot is előre a zsebébe tette. Az átlagosnál jóval gyorsabban celebrálta a misét, és amint lehetett, megszabadult a gyülekezettől, és bemelegítésbe kezdett. Pontban, amikor a misének rendesen végződnie kellett volna, a kertkapun belépett az idegen férfi. – Pap, kérlek, légy jó, és . A pap már nyújtotta is a fél citromot, miközben visszakérdezett: – Fiam, mire kell ez neked, az isten szerelmére? A férfi megrémülve rohant el, a pap utána. Futottak a folyóig, átúszták, futottak tovább a fáig, felmásztak rá. Itt a pap csaknem elkapta a figura grabancát, amikor az elkapott egy indát, és átlendült a szakadék túlsó oldalára. A pap azt hitte, idegbajt kap, de ekkor megpillantott egy másik indát. Nosza, megragadta, és átlendült ő is a szakadékon. Ott azonban nem várt akadályba ütközött: egy repülőgép-temető volt ott, ahol az egyik roncsban elzárta magát a férfi. A pap dühöngve járta többször is körbe a roncsot, de a szilárdan lezárt oldalajtón kívül nem talált bejáratot; azt kellet valahogyan kinyitnia. Csaknem őrjöngve tért haza. A következő hét minden napját a falu lakatosánál töltötte, ellesve a zárak kinyitásának minden lehetséges módját. Vasárnap futócipőben, úszónadrágban, hátán vízhatlan hátizsákba rejtett feszítővassal, lángvágóval, tolvajkulccsal és fúrógéppel tartotta a misét, majd kiállt a templom elé, várva az idegent. Amaz csakhamar meg is érkezett. – Pap, kérlek, légy jó, és adj egy fél citromot! – Itt van, fiam, nyújtotta a pap, mert jó volt, de közben cselesen megragadta a férfi csuklóját, magához húzta, és megszállottan villogó szemmel kérdezte: de mire kell ez neked? A fickón páni félelem lett úrrá, kitépte magát a pap kezéből, és elrohant, de a pap nagyon szorosan ott volt a nyomában. Száguldottak a folyóig, gyorsan áttempóztak rajta, futottak tovább a fáig, nyakukat törve másztak fel rá, egymás után átlendültek a szakadékon, a férfinak alig sikerült bezárnia a roncs ajtaját a pap előtt. Ő azonban nem állt meg, lekapta hátizsákját, elővarázsolta a szerszámokat, és ügyködni kezdett a zárral. Egy óra nem telt bele, a nehéz ajtó nyikorogva feltárult. Odabent az idegen rémülten vacogott, nagyon félt a pap ádáz és diadalittas tekintete láttán. A pap lassan odalépdelt a fickó elé, leguggolt, és nagyon halkan, barátságos mosolyra váltva, szelíden megkérdezte: – Fiam. Hetek óta kérsz tőlem fél citromot minden vasárnap. Nagyon szívesen adok, akár a jövőben is még többet, csak azt az egyet kérem tőled, hogy áruld el nekem: mire kell neked? – Rendben van, pap … érkezett a remegő hangú felelet. Elmondom neked, de kérlek, légy jó, és ne mond el senkinek! A pap jó volt, és nem mondta el. (Ismeretlen szerző)

    A HÉT VERSE

    Boros Gergely AZ ÉN KÖNYVEM

    Van egy Könyvem a sok között
    Mely mindennap előkerül,
    Kívül olyan, mint a többi
    Isten szavát rejti belül.

    Ha e világ szegény lelkem
    Vérig sebzi, összetöri –
    Csendes, napi áhítatban
    E szent Könyvben írját leli.

    Míg célt vesztve elbolyongok,
    Feladatom nem végezem, –
    Ha ez áldott Könyvbe nézek
    Isten helyre állít engem.

    És ha egyszer, utam végén
    Fenn járok majd ott az égben,
    Hálát adok Istenemnek,
    Jó vezetőt adott nékem.

         LEGUTÓBBI HÍREINK
    Az egyháznak is

    A technológiai fejlődés vívmányait az egyháznak is alkalmaznia kell, ha eredményes

    Tovább olvasom

    Megszépült a

    A berei református gyülekezetben az elmúlt napokban a részleges parkosítási munkálatok

    Tovább olvasom

    Miért is

    A denevérek titokzatos és csodálatos világáról, a nekünk, embereknek tett rovarpusztító

    Tovább olvasom

    Bibliaismereti

    November 6-án kerül megszervezésre egyházmegyénkben (Nagykárolyi Egyházmegye) az I-VIII.

    Tovább olvasom

    Gyülekezeti

    A reformáció hónapján hétvégéről hétvégére változatos programokkal várják a

    Tovább olvasom

    A Harangszó

    E nép számára a kiválasztás nem kiváltságot, előjogot vagy bármilyen előnyt jelent.

    Tovább olvasom

    Károli Biblia és

    Egy 1794-ben kiadott Károli Biblia és Kossuth Lajos kézirata kelt el a legmagasabb

    Tovább olvasom

    Októberben

    Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus

    Tovább olvasom

    Diakóniai munka

    A Szatmár megyei Lele község református lelkészházaspárja, többedmagával, holland

    Tovább olvasom

    Minden új templom

    A magyarok csak keresztényként maradhatnak meg és minden egyes új templom bástyát jelent a

    Tovább olvasom

    Megemlékezést

    Szeptember 28-án, kedden 11:30 órakor megemlékezést tartanak néhai gróf Degenfeld Pál

    Tovább olvasom

    Ákoson lép fel az

    Az ákosi református templomba várják október 1-én, pénteken este 6 órakor mindazokat, akik

    Tovább olvasom

    További hírek


    KAZUÁLIÁK EGYHÁZMEGYÉNKBEN


    Keresztelés
    • Gyermek neve:
    • Szülők neve:
    • Keresztelés időpontja:
    • Egyházközség:
    Feltöltés alatt……………………………..
    Esketés
    • Vőlegény:
    • Menyasszony:
    • Házasságkötés időpontja:
    • Egyházközség:
    Feltöltés alatt……………………………..

     Temetés

    • Elhunyt neve:
    • Életkora:
    • Temetés időpontja időpontja:
    • Egyházközség:
    Feltöltés alatt……………………………..

    TEMPLOMAINK

    Copy link
    Powered by Social Snap