CSENDES PERCEK
22máj

  Ezékiás gyógyulása

  „Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz!” (2Kir 20,3) A hét során mesélte el az egyik lelkész, hogy Kolozsvárra vitte el orvoshoz az egyik

  Tovább olvasom
  15máj

   Éhínség Samáriában

   „Nagy éhínség támadt Samáriában…” (2Kir 6,25) Eddig csak egy-két guberáló embert láttam a városi kukák körül, az utóbbi időben azonban nem lehet úgy elmenni mellettük, hogy valaki a szemét között ne turkálna és keresne

   Tovább olvasom
   08máj

    Naámán gyógyulása

    „Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!” (2Kir 5,10) Naámán arám fővezér bélpoklosságban szenvedett. Mivel az országában senki sem tudta meggyógyítani, feleségének izraeli származású

    Tovább olvasom
    NAPI IGE
    A NAP IGÉJE
     
    “Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Üldözöm és utolérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak. Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam. Kiáltoznak, de nincs szabadító, az ÚRhoz kiáltanak, de nem válaszol. Összezúzom őket, mint a szélhordta port, széttaposom, mint az utca sarát. Megmentesz engem a lázadó néptől, népek fejévé teszel engem. Olyan nép szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. Engedelmesen hallgatnak rám, idegenek hízelegnek nekem, mert elepedtek az idegenek, és reszketve bújnak elő rejtekükből.” (Zsoltárok 18,36-46)
     
     
     
    A HÉT TÖRTÉNETE

     

    A gazdag ifjú barátai

     

    Néhány évvel ezelőtt történt az egyik előkelő szálloda fényesen kivilágított termében.

    Egy előkelő, gazdag ifjú vacsorát adott barátai tiszteletére.

    Finom ételek és borok kerültek az asztalra és jó hangulat uralkodott a vendégek között.

    A vacsora végén felállt a vendéglátó ifjú és így szólt a jelenlevőkhöz:

    Kedves barátaim! Azért hívtalak ma össze titeket, hogy elbúcsúzzam.

    Azt gondoljátok, hogy gazdag vagyok, pedig tévedtek. Alig kaptam valamit az atyai örökségből.

    De mert fiatal vagyok és előttem az élet, holnap reggel Ausztráliába indulok szerencsét próbálni.

    Most pedig jól jegyezzétek meg, amit mondok: mához hét évre újra itt leszek ebben a teremben

    . Ha kedvez a szerencse és sikerül vállalkozásom, akkor mindnyájatokat ünnepi vacsorával és gazdag ajándékkal várlak.

    Ha pedig cserbenhagyna a szerencse, akkor is jöjjetek el és egy szerény vacsorával megvendégellek titeket.

     

    Az egybegyűlt vendégek lelkesen fogadták a bejelentést és megígérték, hogy teljesítik barátjuk kívánságát.

    Elmúlt hét esztendő és az egykori vendégek levelet kaptak Ausztráliából hazatért barátjuktól: szegényen utaztam el és nyomorultul tértem vissza.

    Mielőtt újabb kísérletet tennék a vagyonszerzésre, szeretnélek viszontlátni titeket.

    Ezért azt kérem, hogy teljesítsétek ígéreteket és holnap este legyetek a megbeszélt szállodában. Remélem senki sem marad távol a baráti összejövetelről!

     

    A levelet író ifjú már nyolc napja visszatért Ausztráliából és súlyos betegen feküdt a szálloda egyik szobájában.

    Odakint nagy vagyont szerzett és gazdag emberként tért vissza hazájába.

    Sajnos azonban a vagyonszerzés egészségébe került.

    A levelet most azért küldte el barátainak, hogy ezzel próbára tegye hűségüket.

    Már készen volt a végrendelet is. Vagyonát azok a barátok kapják, akik teljesítik ígéretüket és a megbeszélt este megjelennek a szállodában. Mindezt titkárára bízta.

    A kitűzött nap elérkezett és gazdája képviseletében. a titkár jelent meg a szálloda nagytermében. Kilencet, tízet, tizenkettőt ütött az óra és nem jött senki.

    Ekkor derült ki, hogy a sok ,,jóbarát” közül egy sem volt igazi barátja a gazdag, de haldokló embernek. Másnap mindenről beszámolt a titkár főnökének. Szomorúan hallgatta és megvetően szólt az emberek megbízhatatlanságáról.

    Összetépte végrendeletét és egész vagyonát a város árvaházára hagyta.

    (Ismeretlen szerző)

     

    A HÉT VERSE

    Túrmezei Erzsébet: Ma!

    Holnap talán az ajkam néma.
    Hogy ne maradjak
    szerető szóval
    senki adósa;
    úgy szóljak még ma.
    Holnap talán merev a lábam.
    Segíts, Megváltóm,
    hűséges szívvel
    szüntelen veled
    járni a mában.
    Holnap talán karom se mozdul.
    Ma szent örömmel
    úgy tegye dolgát,
    mint a Te szolgád
    itt s a síron túl.
    Holnap tán a szívem is hallgat.
    De ma hirdesse
    minden verése:
    Áldom, Megváltóm,
    mentő hatalmad.
    A tegnapot befödte véred.
    Tied a holnap.
    Nekem csak mám van.
    Segíts hűséggel
    ebben a mában szolgálni néked!

     


    LEGUTÓBBI HÍREINK
    Konfirmáció

    Tasnádszántón május 22-én tartották meg a konfirmációt – számol be erről Paniti

    Tovább olvasom

    Látogatáson

    Bevallom töredelmesen, hogy számtalan alkalommal voltam már átutazóban Érszakácsin

    Tovább olvasom

    Ünnepi

    A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség templomában csütörtökön délelőtt 10:30

    Tovább olvasom

    Konfirmáció

    Tizenhét ifjú konfirmált a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség templomában

    Tovább olvasom

    Ahhoz keresünk

    Ahhoz keresünk szövetségeseket, hogy a fegyverekkel vívott háborút elkerülhessük, s abban

    Tovább olvasom

    Ezrek vettek részt

    Ezrek vettek részt szombaton a Református Egység Napja alkalmából tartott szabadtéri

    Tovább olvasom

    Szeretethíd

    A Nagykároly-kertvárosi gyülekezet ebben az évben is csatlakozott a Magyar Református

    Tovább olvasom

    Szeretethíd

    A gencsi református ifjak is csatlakoztak idén a Magyar Református Szeretetszolgálat

    Tovább olvasom

    Meglátogatták

    A Kaplonyi Református Egyházközség lelkésze és presbiterei családjaikkal együtt

    Tovább olvasom

    A Magyar

    Ma kezdődnek Gyulafehérváron a Magyar Református Egység Napjának programjai,melyek a

    Tovább olvasom

    Imahét

    Imaheti istentiszteletekre várják az érdeklődőket Mezőteremen. Ma Tóbiás Tibor György

    Tovább olvasom

    Konfirmáció

    Vasárnap két ifjú konfirmált a szekeresi református templomban. „Az Úr áldja és őrizze

    Tovább olvasom

    További hírek


    KÉPES IGE

    TEMPLOMAINK

    Copy link
    Powered by Social Snap