Home Feltámadt!

Feltámadt!

31 Már

Feltámadt!

„Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.” Mk 16,6b

A hét első napján, korán reggel asszonyok mentek a sírbolthoz. Közben azon töprengtek, hogy ki fogja a követ elhengeríteni a sír bejáratáról. Amikor megérkeztek, a kő el volt hengerítve. Egy fehér ruhába öltözött angyal szólította meg őket: „Ne féljetek!”. Közölte velük, hogy Jézus feltámadt. Majd arra kérte őket, hogy menjenek és mondják el a tanítványoknak, hogy előttük megy Jézus Galileába, ott meglátják Őt. A megdöbbenő asszonyok azonban félelmükben elszaladtak és senkinek sem adták tovább a feltámadás örömhírét.

A feltámadt Krisztus először magdalai Máriának jelent meg. A Biblia azt is közli, hogy ki volt ez a Mária. Egy volt Jézus hűséges követői közül, akinek a ragaszkodását Jézus most azzal jutalmazza, hogy ő az első, akinek a feltámadás után megjelenik. Magdalai Mária elment és elmesélte ezt a találkozást a tanítványtársainak. Nem említi az evangélium, hogy kik voltak ezek. Minden bizonnyal Jézus közelebbi nőtanítványai. Márk evangélista annyit ír róluk, hogy keseregtek és sírtak a Megváltó elvesztése miatt. Azokhoz jutott tehát el először a feltámadás örömüzenete, akik számára Jézus elvesztése vigasztalhatatlan fájdalom volt. Jézus megjelenik ott, ahol szomorúságot kell eloszlatnia vagy bánkódót megvigasztalnia.

Minden húsvét alkalmával újra és újra elhangzik a feltámadás örömhíre. Az asszonyok, akiknek először angyal jelentette az örömhírt, megijedtek és nem mondtak Krisztus feltámadásáról senkinek semmit. Magdalai Mária, akinek először jelent meg a feltámadt Krisztus, azonnal sietett, hogy vigye az örömhírt bánatos szívű társainak. A mi szívünket megérintette már a feltámadt Krisztus? És ha igen, akkor elindultunk-e a szomorkodókat ekképpen vigasztalni: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt…” (Mk 16,6) Ámen.

Megváltó Jézusunk, köszönjük neked, hogy te legyőzted a halált, és ez a záloga a mi feltámadásunknak is. Dicsérünk és magasztalunk téged! Kérünk tedd áldottá húsvéti ünnepünket. Add, hogy remény és szeretet lakjon ma minden szívben és minden otthonban! Ámen.

Sebestyén Elek Előd