Home Magyargéres

Magyargéres

Cím

447042 – Magyargéres 219. szám, ROMÁNIA

E-mail

naattila@freemail.hu

Telefon

0040261867020, 0040745587101

Magyargéres Kraszna-menti település az Erdőd-Szakasz-Krasznabéltek dombláncolat lábainál, ahol kezdetét veszi az alföld. A település első irásos adatai 1367- ből valók, amikor a falut GRES néven emlitik a Csáky család birtokaként. A település nevét Gebres, Geroz, majd Gyeres változatban is használták. Később a Drágffy család birtokába került, akik a reformáció lelkes követőiként a környék lakosságát egészen korán a reformáció követőivé tették, így érthető módon Magyargéres lakóit is. 1567-től a Középszolnoki Református Egyházmegye gyülekezetei között említik. 1736-ban vált önálló egyházközséggé, amikor saját lelkipásztora lett Pávai András személyében. A templom 1794-ben épült.