Home Magyargéres / Ghirișa

Magyargéres / Ghirișa

Lelkipásztor / Preot: Nagy Attila

Cím / Adresa: SM – 447042 Ghirișa, str. Principală nr. 219

Tel.: 0261-867020, 0745587101

E-mail: nattila72@yahoo.com

Magyargéres Kraszna-menti település az Erdőd-Szakasz-Krasznabéltek dombláncolat lábainál, ahol kezdetét veszi az alföld. A település első irásos adatai 1367- ből valók, amikor a falut GRES néven emlitik a Csáky család birtokaként. A település nevét Gebres, Geroz, majd Gyeres változatban is használták. Később a Drágffy család birtokába került, akik a reformáció lelkes követőiként a környék lakosságát egészen korán a reformáció követőivé tették, így érthető módon Magyargéres lakóit is. 1567-től a Középszolnoki Református Egyházmegye gyülekezetei között említik. 1736-ban vált önálló egyházközséggé, amikor saját lelkipásztora lett Pávai András személyében. A templom 1794-ben épült.