Home Támogatási felhívás

Támogatási felhívás

Kedves Testvéreink! Egyházmegyénk elnöksége és tanácsa nevében azzal a tiszteletteljes és testvéri kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szíveskedjenek támogatni a Nagykárolyi Református Egyházmegye székhelyének, az új nagykárolyi református esperesi hivatal építésének befejezését. Ezt az egyházmegyei székházat azzal a céllal kezdtük el építeni, hogy végre legyen egyházmegyénknek egy méltó vallási és adminisztratív székhelye.

A Nagykárolyi Református Egyházmegyét egészen 1991-ig a polgári Szatmár megye teljes területén levő református gyülekezetek közössége alkotta. 1991-ben történt meg az egyházmegye kettéosztása, a megye felső területéhez tartozó gyülekezetek közössége – Szatmárnémeti központtal – létrehozta a Szatmári Református Egyházmegyét, a Nagykárolyi Református Egyházmegye pedig nagykárolyi székhellyel megmaradt az alsó megyerészen fekvő gyülekezetek közösségével.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházmegyéinek mindeddig nem volt önálló székháza. 1991-től kezdve az esperesi hivatalt először a nagykárolyi református gyülekezet fogadta be az imatermébe, amelyben két helységet kapott a működésre. 1996-ban a nagykárolyi gyülekezet is kettévált, a vagyonmegosztást követően az imaterem átkerült a Nagykároly-belvárosi közösség tulajdonába, aki egy EU-s pályázatnak köszönhetően 2010-ben hozzáfogott az ingatlan felújításához és gyülekezeti központtá való alakításához. Az esperesi hivatal át kellett költözzön a szomszédos kertvárosi gyülekezet parókiájának második emeletére. Mind az előző, mind ez utóbbi hely a legtöbbször szűkösnek bizonyult, a közösségi alkalmainkat (lelkészi gyűlések, közgyűlések) nagyon nehezen tudtuk megtartani.

2010-ben esperesi székhely építésének céljából a két nagykárolyi református gyülekezettől egy 300 négyzetméteres beltelket kaptunk a belvárosi református templommal szemben. Ekkor elkészült az első tervrajz és az engedélyeztetési dosszié, azonban ez a projekt objektív okok miatt később kivitelezhetetlenné vált. 2018-ban felmerült annak lehetősége, hogy a kertvárosi gyülekezet parókiáját megvásárolja az egyházmegye, azonban ezt az ötletet nem támogatta az egyházmegyei közgyűlés.

2018-ban a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kezdeményezésére – miszerint minden egyházmegye kapjon méltó székhelyet – Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alap támogatásával sikerült megvásárolnunk a nagykárolyi református templommal szemben egy 500 négyzetméteres telket egy 94 négyzetméteres kétszobás lakóházzal együtt. 2019-ben elkészültek a tervek az ingatlan kibővítésére, 2020 év végére pedig már kiöntöttük az új épület alapjait és megvásároltuk a szükséges tégla- és cserépmennyiséget.

2021-ben újabb támogatási összeg érkezett a Bethlen Gábor Alaptól, ebből készült el az új épületrész szerkezete, az új tető, a külső architektúra, valamint a belső munkálatok egy része. Azt hittük, ez a támogatás már elegendő lesz a befejezésre, azonban a COVID-19 járvány idején beindult drasztikus áremelkedések az építőipart is menthetetlenül elérték. Közben kiderült, hogy a régi épületrész belsejében fel kell újítani a villamossági- és fűtésrendszert, valamint újra kell vakolni a megrongálódott falak nagy részét. A megnövekedett építőanyagárak, a felemelt munkabérek, valamint az előre nem látható munkálatok kiadásai miatt ma ott tartunk, hogy nem tudjuk befejezni az esperesi hivatal építését – nem is beszélve annak környezete kialakításáról. Ha magát a hivatali épületet egyáltalán be tudnánk fejezni, már az is olyan nagy megvalósítás lenne, aminek nagyon örülnénk.

Jelenleg azonban ez is meghaladja egyházmegyénk anyagi lehetőségeit, ezért is kérjük az Önök megtisztelő támogatását! Jelen felhívásunk magánszemélyekhez és intézményekhez, cégekhez egyaránt szól. Mindenki támogatását szívesen fogadjuk, éppen ezért az alábbiakban mellékeljük az építkezés befejezésének támogatásához szükséges banki és egyéb adatokat:

– Az intézmény/kedvezményezett neve hivatalosan: PROTOPOPIATUL REFORMAT CAREI

– Címe: Carei (Nagykároly), str. Rákóczi Ferenc nr. 18, jud. Satu Mare (Szatmár megye), Románia, postai kód 445100

– Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Romania, Agentia Carei (nagykárolyi kirendeltség), str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, Carei, jud. Satu Mare, Romania, postai kód 445100

– További banki adatok: Swift kód RZBRROBU, az esperesi hivatal IBAN számlaszáma RO67-RZBR-0000-0600-0147-3587 Támogatás esetén kérjük magyarázatként a következőt feltüntetni: „donatie pentru constructie” (románul), donation for construction (angolul)

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
2. ADÓHIVATAI IGAZOLÁS

Azoknak a jogi személyeknek, akik támogatni kívánják az építkezés befejezését, a következő szükséges dokumentumokat is csatoljuk jelen felhívásunkhoz: román nyelvű támogatási szerződés űrlap (contract de sponsorizare), lepecsételve és aláírva, illetve kitöltve az egyházmegye adataival, ANAF (adóhivatali igazolás) az esperesi hivatal nyilvántartásba vételéről. További kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk a +40 743 689614 és +40 261 865706-os telefonszámokon, vagy e-mailben (esperesihivatal@yahoo.com). Az építkezés folyamatáról bővebben a következő facebook-os oldalon tájékozódhatnak: https://www.facebook.com/%C3%89p%C3%BCl-a-Nagyk%C3%A1rolyi-Reform%C3%A1tus-Egyh%C3%A1zmegye-esperesi-hivatala-106655104537779 (beírható a google és a facebook keresőmezőjében is ebben a formában: Épül a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperesi hivatala)

Abban a reményben, hogy ügyünk támogatását fontosnak tartják, kérjük Önökre és szeretteikre a közelgő ünnepek alkalmával is Isten gazdag áldását! Tisztelettel és jó reménységgel, Tolnay István esperes