CSENDES PERCEK
25okt

  Hálaadás

  „Ekkor Mirjám prófétanő, Áron nénje, dobot vett a kezébe, és kivonultak utána az asszonyok mind, dobolva és körtáncot járva. 21Mirjám így énekelt előttük: Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges…” (2Móz 15:20-21) Ősz

  Tovább olvasom
  18okt

   Úton a cél felé

   „Kerülő úton vezeté azért Isten a népet, a Veres-tenger pusztájának útján; és fölfegyverkezve jövének ki Izráel fiai Egyiptom földéről.” 2Móz 13,18 Egyiptomból Kánaán földjére a legrövidebb út a filiszteusok földjén

   Tovább olvasom
   11okt

    Isten vezet

    „És lőn, amikor elbocsátá a Faraó a népet, nem vivé őket Isten a Filiszteusok földje felé, noha közel vala az; mert monda az Isten: Netalán mást gondol a nép, ha harcot lát, és visszatér Égyiptomba.” 2Móz 13,17 Isten

    Tovább olvasom
    NAPI IGE
    A NAP IGÉJE
    A képhez tartozó alt jellemző üres; ima-1024x546.jpg a fájlnév

    „Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi. Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemence az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr. A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre. Aki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; aki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen! A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák. Nem illik a bolondnak az ékes beszéd; még kevésbé a tisztességesnek a hazug beszéd. Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt; mindenütt, ahova csak fordul, okosan cselekszik. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet; aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.”  (Példabeszédek 17,1-9)

    A HÉT TÖRTÉNETE

    A sánta róka és a tigris

    “Egy ember az erdőn ballagott keresztül. Egyszer csak megpillantott egy rókát, amelyiknek hiányzott az egyik lába. A férfinek az a kérdés motoszkált a fejében, hogy vajon hogyan maradt a róka életben? Aztán megpillantott egy tigrist, elejtett zsákmányával a szájában. A tigris teleette magát, s a maradékot hagyta, hogy a róka elfogyassza. A rókát Isten ugyanezen a tigrisen keresztül táplálta másnap is. Az ember ámulatba esett Isten jóságától. Nyomban el is határozta, hogy ő is meghúzza magát egy sarokban, és teljesen az Úrra bízza magát, aki majd gondoskodik minden szükségletéről. Úgy is tett, de hosszú ideig semmi sem történt. A szerencsétlen már majdnem halálán volt, amikor egyik napon hangot hallott:

    – Ó, te tévelygő, nyisd ki a szemed, és pillantsd meg az igazságot! Ne a sánta rókát utánozd, a tigris példáját kövesd!” (Ismeretlen szerző)

    A HÉT VERSE

    Dsida Jenő: Templomban

    Csendes a templom,
    Serceg a mécses,
    Hófehér oltár
    Virággal ékes;
    Elébe térdel
    Egy kicsi lányka,
    Szívét betölti
    Forró imája:

    “Szegény anyácska
    Nagyon beteg lett,
    Hiába ülök
    Az ágya mellett
    S ápolom nappal,
    Ápolom éjjel…
    Nem is tudom, hogy
    Mi lesz szegénnyel.

    Azt mondják róla:
    Nem soká várhat,
    Itt hagy bennünket,
    Szegény árvákat,
    S felmegy Hozzád a
    Csillagos égbe, –
    Mondd, kis Jézuskám,
    Ugyan mi végre?

    Hiszen Te neked
    Nincs rá szükséged,
    Van jó anyácskád,
    Ki szeret Téged,
    Ki gondoz, ápol,
    Vet puha ágyat…
    Hagyd itt nekünk az
    Édesanyánkat!”

    A kis Jézuska
    Szíve feldobban,
    Arcán megértés
    Szent tüze lobban,
    Biztat, mosolyog, –
    Mosolya édes…
    Csendes a templom,
    Serceg a mécses.    LEGUTÓBBI HÍREINK
    Hamarosan

    A tartalomból: Naptár – pollennaptár – horgásznaptár – mozgó ünnepek ::: Forró

    Tovább olvasom

    Villamosították a

    Berében az elmúlt időszakban villamosították a református templom harangjait. Ezt a

    Tovább olvasom

    Udvarrendezés

    A Magyar Kormány anyagi támogatásával történtek fejlesztések a Gencsi Református

    Tovább olvasom

    Megújul a

    Kibővítik a nagykárolyi református temető közvilágítási és vízvezeték rendszerét. A

    Tovább olvasom

    Kárpát-medencei

    Nagy örömünkre szolgál, hogy 2020. október 30-án éjjel, péntekről szombatra virradóra

    Tovább olvasom

    Legyen áldott a

    Laskatésztát készített a piskolti egyházközség nőszövetsége az élesdi Kajántó

    Tovább olvasom

    Kicserélik a

    60 ezer lejnyi támogatást kapott a Kaplonyi Református Egyházközség. Erdős Csaba parókus

    Tovább olvasom

    Egy éve adták át

    Egy évvel ezelőtt adták át Nagykárolyban a kertvárosiak új templomát. Vasárnap hálaadó

    Tovább olvasom

    A Harangszó

    Kíváncsiak vagyunk, honnan jöttünk, kitől származunk, mit hagytak ránk örökül őseink,

    Tovább olvasom

    Új ereszcsatornák

    Az elmúlt héten a Berei Református Egyházközségben a tavasszal felújított parókia

    Tovább olvasom

    Négyezren vettek

    Négyezren vettek részt a hétvégén megrendezett, Szeretethíd elnevezésű,

    Tovább olvasom

    Fiatalok az egyház

    Ifjúsági munkatársképzőt szerveztek szombaton a nagykárolyi Kálvin-központban az

    Tovább olvasom

    További hírek


    ISTENTISZTELETI REND

    A járvány terjedésének fékezése miatt az alábbi szabályokat kell betartani:

    – A templomokba való belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés.

    – A hívek közötti távolságnak legkevesebb 2 méternek kell lennie.

    – A templomokban az egyházi szertartás ideje alatt kötelező a maszk viselése.

    A szertartások a megszokott időpontokban kezdődnek. A délelőtti istentiszteletekre általában 10:30 vagy 11:00 órától várják a kedves híveket egyházmegyénk gyülekezeteiben. 

    TEMPLOMAINK

    Copy link
    Powered by Social Snap