CSENDES PERCEK
23jan

  Imahét hetedik napja: Növekedés az egységben

  Alapige: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…” (Jn 15,5/a) Bibliaolvasás: 1Kor 1:10-13, 3:21-23; Jn 17:20-23 Kedves Testvéreim! Ezen az imahéten emberi létünknek arra a nagyon fontos és mindannyiunk számára előbb-utóbb

  Tovább olvasom
  22jan

   Imahét hatodik napja: Mások elfogadása

   Alapige: „… arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Jn 15,16b) Bibliaolvasás: 1Móz 18:1-5, Mk 6:30-44 Az idei

   Tovább olvasom
   21jan

    Imahét ötödik napja: Megújulás Isten igéje által

    Alapige: „Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.” (Jn 15,3) Bibliaolvasás: 5Móz 30:11-20, Mt 5:1-12 Egy közösség erejét mindig az mutatja meg, hogy mennyire van jelen benne a békesség és az összetartás. Ez

    Tovább olvasom
    NAPI IGE
    A NAP IGÉJE
    A képhez tartozó alt jellemző üres; ima-1024x546.jpg a fájlnév

    „Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. ” (Róm 5,13-16)

    A HÉT TÖRTÉNETE

    Örökölt búzaszem

    Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő ezalatt élte világát: szép feleséget, jó cimborákat szereztek.Mégis, mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja.

        Szép, tornyos házát, száz hordó borát a középsőnek ajándékozta, a legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet egyetlen búzaszemnél.Alighogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket:
    – No, te ugyan elmehetsz az örökségeddel! Hiába kedveskedtél, hízelegtél az apánknak, mégis minket szeretett jobban! –  Azzal el is kergették a háztól.
        Futott szegény fiú, amíg csak látott, és estére egy rozoga csőszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogyan sem tudta megérteni, miért bánt vele ilyen mostohán. Mihez kezdjen ezzel a búzaszemmel?…

        Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint reggel felébred, észreveszi ám, hogy a búzaszem kikelt az éjjel, és szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, ahogy nézte.
    Mire a nap delelőre ért, gyönyörű, dús kalász ringott a szélben.
    – Ennek fele se tréfa! – gondolta a fiú,és leakasztotta válláról a vándortarisznyát. A kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mind egy szemig újra elvetette.
    Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében, hogy a rigó is elcsodálkozott a fán. Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Éppen bele akart harapni, amikor arra jött egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig vánszorgott.
    – Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem – gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a cipótaz öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodálatos búzaszemek másnap még több termést hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jókedvtől piroslott.

        Minek is szaporítsam a szót? Hamarosan jómódú ember lett belőle. Mindig annyit vetett és annyit aratott, hogy minden rászorulónak adhatott a kenyeréből. Meg is szerették hetedhét országban.

    Esztendők múltak el, míg egyszer, egy zimankós estén toprongyos ember kopogtatott be az ajtaján.
    – Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok! – kérlelte panaszosan. A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergő vándor is bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte és megkérdezte tőlük:
    – Ugyan milyen nagy szerencsétlenség ért benneteket, hogy így kell a világban vándorolnotok? Felsóhajtott az első:
    – Volt nekem sok aranyam, de mind elköltöttem. Szép feleségemnek cicomára kellett. Elfogyott az arany – elhagyott mindenki!

    A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsan mondta:
    – Volt szép házam, száz hordó tüzes borom. A sok bort megittuk, a tornyos ház oldalát kirúgtuk a cimborákkal a nagy mulatozásban.
    – Én pedig csak a búzaszemmel kezdtem – mondta csendesen a házigazda.
    Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az asztaltól:
    – Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk! Hát nem mentél világgá bánatodban?
    – Nem bizony – mondta boldogan a legkisebb fiú. – És most már mindent értek.

        Te, édes bátyám, csak holt aranyakat kaptál; te másik bátyám, elmálló köveket és az elfolyó borban hamis melegséget. De nekem egyetlen búzaszemben örökül hagyta apám a megújuló életet, a munka örömét, a másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy az apám nagyon szeretett engem. (Ismeretlen szerző)

    A HÉT VERSE

    Reggeltől estig

    Hadd kezdjem el imádsággal
    minden reggel napomat.
    Hadd készüljek imádsággal
    arra, amit tartogat.

    Imádságban kérjek erőt,
    ha szolgálatba vezetsz,
    imádkozva induljak a
    testvérhez, akit szeretsz.

    Imádkozva leljek jó szót,
    más sebére balzsamot.
    Hadd győzzek le imádkozva
    kételyt, hajszát, haragot!

    És ha este imádkozva,
    munkámat bevégezem,
    imádkozva érintse meg
    ruhád szegélyét a kezem!

    Albert Bartsch után németből
    Túrmezei Erzsébet    LEGUTÓBBI HÍREINK
    Ebben az évben is

    Többéves hagyomány folytatódott péntek délután, amikor a Magyar Kultúra Napja apropóján

    Tovább olvasom

    Reményik Sándor:

    Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán

    Tovább olvasom

    Ma van a magyar

    Ma van a magyar kultúra napja, amelyet Magyarországon és a határokon túl is

    Tovább olvasom

    A Harangszó

    Nem fog felfalni egy cápa, nem zuhanok ki egy luxushajó teraszáról azon egyszerű okból, hogy

    Tovább olvasom

    Ünnepi

    2021. január 23-án ünnepi megemlékezést tartanak a Magyar Kultúra Napja alkalmából

    Tovább olvasom

    Kicserélték a

    A kaplonyi református templomban az átlagosnál jóval nagyobb felületet borítanak

    Tovább olvasom

    A krisztuskövetők

    A keresztény hívek, családok és közösségek egymás iránti szeretetéről és

    Tovább olvasom

    Csűry István

    Főtiszteletű Csűry Istvánnak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének

    Tovább olvasom

    Tolnay István

    Kedves imaközösségre vágyó testvérek! Ha volt, van és lesz még valaha nagyon nagy

    Tovább olvasom

    Imaheti

    A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példázatról olvashatunk a Nagykárolyi

    Tovább olvasom

    „Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik

    Tovább olvasom

    Januárban

    Januárban veszi át hivatalát a Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni és

    Tovább olvasom

    További hírek


    JANUÁR

    TEMPLOMAINK